Släggskaft

Product information
Description
Description

Av hickory. Raka. Utan kil. Ovalt fäste. Passar till Habero smidessläggor.

Properties
Properties
ETIM class code
EC011831
Items
Fetching article information